เกี่ยวกับเรา

       สถานการ์ณภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันสาเหตุที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้น อย่างรวดเร็ว อันทำให้เกิดเสียสมดุลธรรมชาติและปัญหาปริมาณขยะที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีซึ่งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด มลพิษทางน้ำ ทางดิน ทางอากาศ และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม

          และในด้านการเรียนการสอนของประเทศไทยในหลายๆโรงเรียนหรือองค์กรมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้งและมีสารพิษหลายอยู่หลายประเภทหนึ่งในนั้นก็คือปากกาไวท์บอร์ดจึงทำให้มีปริมาณขยะที่เกิดจากการปากกาไวท์บอร์ดอันเป็นขยะประเภทมีสารเคมีซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก

     นอกจากนั้นปากกาไวท์บอร์ดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนั้นมีสารเคมีไตรคลอโรเอธิลีน อยู่ด้วย สารนี้ระเหยได้ง่ายและมีกลิ่นฉุน หากสูดดมเป็นเวลานานจะมีผลทำให้เกิดภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง จึงป่วยเป็นโรคโลหิตจางนอกจากนี้ยังทำให้ไขกระดูกทำงานผิดปกติจนอาจเกิดเป็นมะเร็งขึ้นเรียกว่า มะเร็งไขกระดูก และยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ยังมีการใช้ชอล์คแม้จะเป็นชอล์คแบบไม่มีสารพิษแต่ก็ยังทำให้มีฝุ่นที่เกิดจากการใช้ชอล์คและฝุ่นซึ่งเกิดจากการใช้ชอล์คจะทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจหรือเกิดหลอดลมอักเสบ จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณครูและนักเรียนไม่มากก็น้อย

          ด้วยสำนึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและด้วยประสบการ์ณทำงานกว่า 20 ปีในแวดวงการศึกษาและเครื่องเขียนเราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการที่จะปลูกฝั่งจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียว จึงได้ก่อตัวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค

ปากกาไวท์บอร์ดไร้สารพิษ-เครื่องเขียน

     เครื่องเขียน คุณครูหลายท่าน ผู้ปกครองหลายคน เคยพบกับปัญหาเหล่านี้ ที่เกิดจากเครื่องเขียน ปากกาไวท์บอร์ดมีกลิ่นรุนแรง กลิ่นเหม็นฉุน มีสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งปากกายังลบออกยาก เลอะมือเปรอะเปื้อนง่าย แถมหมึกยังหมดเร็ว หมดบ่อย เติมหมึกได้ไม่นาน ใช้ไปไม่กี่ครั้งหัวปากกาไวท์บอร์ดก็หัวแตกใช้ต่อไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไป เพียงคุณเลือกใช้ ปากกาไวท์บอร์ด W ไม่มีกลิ่นฉุน ลบออกง่าย ไม่เลอะมือ ใช้งานได้กับทุกพื้นผิว ใช้งานบนกระดาน กระจก ที่เป็นวัสดุไม่ซึมน้ำ เขียนแล้วลบออกได้ ใช้งานบนวัสดุที่ซึมน้ำ เช่น กระดาษกับไม้ไม่สามารถลบได้ เขียนบนกระดานดำที่เป็นไม้สามารถลบได้ง่ายๆด้วยผ้าชุบน้ำ ปากกาไวท์บอร์ด W มีหมึกเติม เปลี่ยนหัวได้ มีให้เลือกมากถึง 13 สี ปากกาไวท์บอร์ด W และหมึกเติมใช้งานได้มากเทียบเท่าปากกาไวท์บอร์ดธรรมดาถึง 45 ด้าม ดังนั้น ปากกาไวท์บอร์ด W ใช้งานดี คุ้มค่า ปลอดภัย อากาศปลอดโปร่ง ไม่เวียนหัว แถมยังประหยัดมากขึ้นกว่าปากกาไวท์บอร์ดทั่วไป ปากกาไวท์บอร์ด W ปากกาไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพ

ช่องทางติดต่อ

FANPAGE

w.stationery36

LINE@

@3wgroup

EMAIL

sales@3wgroup.com

PHONE

092-146-1445